Page 2 - Batecs - Bulletí 2n Trimestre 2021
P. 2

2 I
                                   91     2n TRIMESTRE 2021


                                   ARTICLES CIENTÍFICS          3

                                   LA RECEPTA               11

      C/ Rutlla, 20-22. 17002 GIRONA              ACTUALITAT COVID-19          12

      Tel. 972 22 14 69 - info@gicor.org            NOTÍCIES GIRONA            16
      www.gicor.org
                                   NOVES TECNOLOGIES          20

      Els articles signats són responsabilitat exclusiva dels seus  VIVÈNCIES            26
      autors i no s’identifiquen necessàriament amb l’opinió
      d’aquest butlletí.                    AFERS GICOR              28

      Es distribueix de forma gratuïta.             BUTLLETA               31

                                   AMB EL SUPORT DE
      Edita: Gicor
      Redacció i coordinació: Gicor
      Fotografies: Gicor
      Departament comercial: jfanyanas@gmail.com
      Disseny i maquetació: JAS Edicions / www.jas-edicions.com
      Impressió: Impremta Pagès
      Dipòsit Legal: GI.1094-2013
   1   2   3   4   5   6   7