Page 2 - Batecs - Bulletí 3r Trimestre 2021
P. 2

2 I
                                    92     3r TRIMESTRE 2021

                                    ARTICLES CIENTÍFICS          3

                                    INVESTIGACIÓ             10

                                    ACTUALITAT COVID-19          14
       C/ Rutlla, 20-22. 17002 GIRONA              NOTÍCIES               16
       Tel. 972 22 14 69 - info@gicor.org
       www.gicor.org                       LA RECEPTA              19
                                    ALIMENTACIÓ             20
       Els articles signats són responsabilitat exclusiva dels seus
       autors i no s’identifiquen necessàriament amb l’opinió  NOVES TECNOLOGIES          22
       d’aquest butlletí.
                                    AFERS GICOR             25
       Es distribueix de forma gratuïta.
                                    BUTLLETA               27

                                    AMB EL SUPORT DE
       Edita: Gicor
       Redacció i coordinació: Gicor
       Fotografies: Gicor
       Departament comercial: jfanyanas@gmail.com
       Disseny i maquetació: JAS Edicions / www.jas-edicions.com
       Impressió: Impremta Pagès
       Dipòsit Legal: GI.1094-2013
   1   2   3   4   5   6   7