Page 2 - Batecs - Bulletí 4r Trimestre 2021
P. 2

2 I
                                    93      4r TRIMESTRE 2021                                    EDITORIAL               3

                                    ARTICLE CIENTÍFIC           4

                                    NOTÍCIES                8

                                    LA RECEPTA               9
       C/ Rutlla, 20-22. 17002 GIRONA
       Tel. 972 22 14 69 - info@gicor.org            ACTUALITAT COVID-19          10
       www.gicor.org                       PERSONATGE HISTÒRIC          12

                                    CURIOSITATS              15
       Els articles signats són responsabilitat exclusiva dels seus
       autors i no s’identifiquen necessàriament amb l’opinió  AFERS GICOR              18
       d’aquest butlletí.
                                    BUTLLETA               27
       Es distribueix de forma gratuïta.
                                    AMB EL SUPORT DE

       Edita: Gicor
       Redacció i coordinació: Gicor
       Fotografies: Gicor
       Departament comercial: jfanyanas@gmail.com
       Disseny i maquetació: JAS Edicions / www.jas-edicions.com
       Impressió: Impremta Pagès
       Dipòsit Legal: GI.1094-2013
   1   2   3   4   5   6   7