Page 8 - Batecs - Bulletí 4r Trimestre 2021
P. 8

8 I  Notícies       10 anys del programa “Girona,
       territori cardioprotegit”


       En aquest temps, els desfibril·ladors i la decidida inter-

       venció de la ciutadania i dels cossos de primera resposta,

       han permès recuperar el batec a més de 70 persones.


                                  cinquantena de desfibril·ladors que es dei-
                                  xen temporalment ajuntaments i a entitats per
                                  cardioprotegir activitats considerades de risc.
                                  Des de l’Organisme es forma gratuïtament i

                                  de manera continuada els usuaris intensius
                                  d’aquests aparells i s’ofereixen cursos bàsics a
                                  tota la ciutadania.
       A finals de 2020, el “Girona, territori cardiopro-
       tegit” de Dipsalut ha complert deu anys. El pro-
       grama ha suposat la implantació d’una xarxa
       de desfibril·lació pública arreu de la demarca-
       ció. Tots els municipis de les comarques giro-
       nines compten amb aparells. Els cossos de pri-

       mera resposta en duen dins els seus vehicles
       i també n’hi ha de disponibles a l’espai públic,
       a places, carrers i façanes d’equipaments; dis-
       ponibles perquè els pugui utilitzar qualsevol
                                     Imatges d’arxiu durant la presentació de l’esdeveniment
       persona.   Aquests dispositius cal sumar-hi la                   Font: Revista de Dipsalut
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13