Page 2 - Batecs - Bulletí 1r Trimestre 2022
P. 2

2 I
                                    94      1r TRIMESTRE 2022


                                    ARTICLE CIENTÍFIC           3

                                    NOTÍCIES                6


       C/ Rutlla, 20-22. 17002 GIRONA              ESPORTS                13
       Tel. 972 22 14 69 - info@gicor.org            LA RECEPTA              14
       www.gicor.org
                                    CLUB DE LECTURA            16

       Els articles signats són responsabilitat exclusiva dels seus  AFERS GICOR           17
       autors i no s’identifiquen necessàriament amb l’opinió
       d’aquest butlletí.                    BUTLLETA               27

       Es distribueix de forma gratuïta.
                                    AMB EL SUPORT DE

       Edita: Gicor
       Redacció i coordinació: Gicor
       Fotografies: Gicor
       Departament comercial: jfanyanas@gmail.com
       Disseny i maquetació: JAS Edicions / www.jas-edicions.com
       Impressió: Impremta Pagès
       Dipòsit Legal: GI.1094-2013
   1   2   3   4   5   6   7