Page 5 - Batecs - Bulletí 1r Trimestre 2022
P. 5

Article científic  I 5                                 vascular pràcticament en totes les comunitats
                                 autònomes.


                                 Encara que en 2018 es van produir 1.607 morts
                                 menys per causa cardiovascular que en 2017,
                                 seguint la senda descendent dels últims anys,
                                 la malaltia cardiovascular (28,3%) continua

                                 sent la principal causa de mort al nostre país
                                 per davant del càncer (26,4%) i de les malalties
       Mortalitat en dones i homes             del sistema respiratori (12,6%).

       Del total de defuncions per malalties cardio-    El Dr. Macaya recorda que “per a disminuir la
       vasculars, més de la meitat (el 53,7%) correspo-  incidència de la malaltia cardiovascular cal
       nen a dones i el 46,3%, a homes. “En 2018 van    controlar els factors de risc que provoquen la
       morir 9.935 més dones que homes per alguna     seva aparició: tabaquisme, colesterol elevat,
       d’aquestes patologies”, subratlla el Dr. Cequi-   diabetis, hipertensió arterial, obesitat i se-
       er, qui remarca, no obstant això, que “aquesta   dentarisme. D’aquesta manera podrien pre-
       diferència s’ha reduït respecte a l’any anterior,  venir-se fins al 80% de morts prematures”.
       quan van morir 10.100 dones més”.
       Elles moren més que ells per malaltia cardio-                Font: https://secardiologia.es/
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10